Polecane Produkty

Aktualności

Promocje

Dostawcy

Neutralin™ - roztwór do neutralizacji formaldehydu


HS-108-4L
   NEUTRALIN-4L
HS-108-DRUM   NEUTRALIN-5 GAL PAIL


Formaldehyd jest substancją używaną m.in. w przygotowywaniu preparatów histologicznych. Udowodniono, że posiada kancerogenny wpływ na myszy i prawdopodobnie na ludzi. 5 lipca 2014 ustanowiono europejską regulację UE 605/2014 dotyczącą klasyfikacji formaldehydu, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015. Na jej mocy klasyfikacja formaldehydu zmienia się na: substancja kancerogenna 1B i mutagenna C.

W związku z potwierdzeniem szkodliwości formaldehydu i nowym przepisem należy zadbać o prawidłową neutralizację tej substancji.Proponujemy Państwu produkt NEUTRALIN™ firmy National Diagnostics.

Neutralin™ neutralizuje formaldehyd, gluteraldehyd i inne roztwory aldehydów poprzez przekształcenie ich do nieszkodliwego polimeru oraz wody. Dzięki temu eliminuje również szkodliwe dymy i opary, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Użycie Neutralin™ jest proste- wystarczy wlać roztwory formaliny do pojemnika z Neutralin™ i zamieszać. Pozostawienie mieszanki na noc wystarczy do przeprowadzenia neutralizacji. Żadne dodatkowe czynności czy dodatki nie są potrzebne.

Neutralin™ jest dostarczana do Państwa wraz z zestawem Trace Aldehyde Detection Kit pozwalającym na stwierdzenie, czy zaszła całkowita neutralizacja. Wystarczy do przeźroczystej próbówki dodać 0.5ml odczynnika Aldehyde Test Reagent (zawarty w Trace Aldehyde Detection Kit), 0.5ml dejonizowanej wody i 50ul supernatantu mieszaniny Neutralin™ z neutralizowaną formaliną. Brak zabarwienia roztworu po 5 min świadczy o całkowitej neutralizacji, zabarwienie się
na różowo- neutralizacja nie została jeszcze skończona.

Utrzymanie się zabarwienia po kolejnej dobie świadczy o przesyceniu Neutralin™ formaliną i wymaga użycia świeżego produktu.


Roztwór Neutralin™ jest gotowy do użycia, pojemniku przystosowanym do neutralizacji 4 litrów lub 5 galonów 4% roztworu formaliny.


Używając Neutralin™ w swoim laboratorium histologicznym czynią je Państwo bezpieczniejszym a także wpływacie na:
  • zredukowanie ryzyka nieporządanego kontaktu z formaldehydem,
  • zminiejszenie kosztów związanych z neutralizacją szkodliwych substancji.

Dzięki Neutralin™ usuwane aldehydy będą miały nieszkodliwą formę nietoksycznych i niedrażniących polimerów i wody.

Neutralin™ dostępne jest w wersji 4L oraz 5 galonów. Zawiera pojemnik do przeprowadzania neutralizacji oraz zestaw Trace Aldehyde Detection Kit do kontroli neutralizacji.

HS-108-4L
   NEUTRALIN-4L  pojemnik 4 litry
HS-108-DRUM   NEUTRALIN-5 GAL PAIL  pojemnik 5 galonów