Polecane Produkty

Aktualności

Promocje

Dostawcy

MethylFlash - Zestawy do ilościowego wykrywania metylacji DNA

Metylacja  DNA pełni kluczową rolę w prawidłowym rozwoju organizmów oraz różnicowaniu komórkowym. Ekspresja genów, podobnie jak rozwój praktycznie wszystkich typów raka powiązana jest z metylacją DNA . Na przykład całkowity spadek ilości 5-metylocysteiny jest najczęściej powodowany metylo-niedoborem. Na ten stan wpływają czynniki środowiskowe i jest on jednym z molekularnych znaczników (markerów) w wielu biologicznych procesach i stanach, w tym markerem rakowym. Ilościowe określanie globalnej metylacji DNA  jest zatem kluczowe dla zrozumienia jaką rolę pełnią ekspresja oraz wyciszanie genów w rozwoju raka oraz innych chorób.

Pełne listy produktów z serii: methylflash, methylamp global dna, EpiQuik MBD2
MethylFlash Methylated DNA Quantification Kit (Colorimetric)

Kat #P-1034

MethylFlash Urine 5-Methylcytosine (5-mC) Quantification Kit (Colorimetric)

Kat #P-1039

MethylFlash Hydroxymethylated DNA Quantification Kit (Colorimetric)

Kat #P-1036

MethylFlash 5-Formylcytosine (5-fC) DNA Quantification Kit (Colorimetric)

Kat #P-1041

Przeznaczenie

Pomiar kolorymetryczny globalnego poziomu 5mC w DNA

Pomiar kolorymetryczny globalnego poziomu 5mC w DNA bezpośrednio z moczu

Pomiar kolorymetryczny globalnego poziomu 5hmC w DNA

Pomiar kolorymetryczny globalnego poziomu 5fC w DNA

Badany materiał

DNA

Mocz

DNA

DNA

Zakres wymaganej ilości badanego materiału

50-200 ng

0.5-5.0 ul

50-200 ng

100-300 ng

Optymanla ilość badanego materiału

100 ng

2 ul

100 ng

300 ng

Czas przeprowadzania testu

4 godziny

4 godziny

4 godziny

4 godziny

Próg wykrywalności

200 pg meDNA

300 pg meDNA

40 pg hMeDNA

1 pg fC DNA

Rodzaj wykrywanej metylacji

5-metylocytozyna

5-metylocytozyna

5-hydroksymetylocytozyna

5-formylcytozyna

Specyficzność

>1000:1 meDNA:unMeDNA

>1000:1 meDNA:unMeDNA

>1000:1 hMeDNA:unMeDNA

>1000:1 fC DNA:unMeDNA

Format testu

Płytka typu ELISA

Płytka typu ELISA

Płytka typu ELISA

Płytka typu ELISA


Zobacz produkty z serii: methylflash, methylamp global dna, EpiQuik MBD2