Polecane Produkty

Aktualności

Dostawcy

Rekombinowana ludzka wimentyna, liofilizowana (0,05 mg)

Producent: Exbio
Numer katalogowy: EXB0012

Zródło: Ekspresja w E. coli. Sekwencja DNA kodująca ludzką wimentynę został połączony ze znacznikiem His-Tag na N-końcu.
Opis: Ludzka wimentyna (53,7 kDa) jest filamentem pośrednim III typu. Wykazuje silną ekspresję w komórkach pochodzenia mezenchymalnego. Mezenchyma następnie przekształca się w inne typy konstrukcji i układów: komórki krwi, komórki śródbłonka, komórki mięśni gładkich, układ krążenia, układ limfatyczny. Wimentyna używana jest jako specyficzny marker komórek mezenchymalnych i jest stosowana w diagnostyce różnicowej niezróżnicowanych nowotworów. Wimentyna jest białkiem powszechnie obecnym w cytoplazmie i jest fosforylowana przez kilka kinaz białkowych in vitro.

Status prawny: RUO – tylko do badań naukowych
Czystość: >95% (przez SDS-PAGE)
Oczyszczenie: chromatografia powinowactwa
Masa molekularna: Ludzkie białko wimentyny ma masę cząsteczkową 53,7 kDa (obliczona z sekwencji). Rekombinowane ludzkie białko wimentyny ma masę cząsteczkową 57 kDa (określone za pomocą SDS-PAGE).
Formulacja: Liofilizowano z 0,2 um filtrowanego roztworu w 2 M moczniku, 50 mM, 10 mM NaH2PO4 Tris, pH 7,5, 5 mM EDTA.
Rozpuszczenie: Zaleca się rozpuścić wimentynę w sterylnej demineralizowanej wodzie (Milli-Q grade), aby przygotować roztwór roboczy o stężeniu nie mniejszym niż 100 µ g / ml, który może być dalej rozcieńczany w innych roztworach wodnych.

Przechowywanie/Stabilność: Próbki liofilizowane są stabilne przez okres do 12 miesięcy od dnia otrzymania w temperaturze 20 ° C do -80° C. Po rozpuszczeniu rekombinowane ludzkie białko wimentyny należy przechowywać w temp. 4 ° C przez 2-7 dni i do dalszego wykorzystania poniżej-18° C. Unikać powtarzającego się zamrażania i rozmrażania. Warunki wysyłki mogą różnić się od zalecanej temperatury przechowywania.