Polecane Produkty

Aktualności

Promocje

Dostawcy

Cultrex - Produkty przeznaczone do badań nad komórkami macierzystymi


Linia Cultrex firmy Trevigen to produkty przeznaczone do badania zachowania i rozwoju komórek w warunkach in vitro i in vivo. Stworzone zostały aby umożliwić i ułatwić pracę w następujących obszarach:


Badania nad komórkami macierzystymi wymagają produktów najwyższej jakości. Oznaczenie PathClear nadano tym produktom z linii Cultrex, które przeszły pozytywnie najbardziej rygorystyczne testy czystości i jakości obecne teraz na rynku, takie jak testy MAP oraz PCR na obecność mykoplazmy, obecność 30 mysich patogenów (w tym LDEV), czy 19 wirusów ludzkich.
Cultrex® Stem Cell Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Extract, PathClear®

nr katalogowy: 3434-005-02

Cultrex® Stem Cell Qualified Basement Membrane Extract (BME) jest doskonałym podłożem, do którego mogą przyczepić się ludzkie embrionowe komórki macierzyste (hESC) i indukowane pluripotentne komórki macierzyste (iPSC) w niezróżnicowanym stadium. Pozwala na pobudzenie ich wzrostu i badanie różnicowania.

Błona podstawna Cultrex BME jest płynną formą błony podstawnej wyizolowanej z guza Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Jej głównymi składnikami są laminina, kolagen IV, entaktyna i proteoglikan siarczanu heparyny.


Cultrex® Reduced Growth Factor Basement Membrane Extract, PathClear®

nr katalogowy: 3433-005-01


Cultrex® Reduced Growth Factor Basement Membrane Extract, PathClear również pochodzi z guza EHS. Ulega zestaleniu do formy żelu w temperaturze 37 st.C formując się do odtworzonej błony. Produkt ten może mieć wielorakie zastosowanie w różnych warunkach hodowli kultur tkankowych, m.in. przy badaniu wzrostu komórek, pobudzaniu różnicowaniu komórek śródbłonka, nabłonka, mięśni gładkich oraz macierzystych. Błony podstawne stanowią główne bariery dla rozrostu guzów przerzutowych.


Cultrex® Poly-L-Lysine

nr katalogowy: 3438-100-01


Silnie pozytywnie naładowana poli-L-lizyna jest powszechnie wykorzystywana jako czynnik opłaszczający pobudzający adhezję komórek w hodowli.

Roztwór o stężeniu 0.01%  jest gotowy do użycia. Zawiera polimery w zakresie 70 000-150 000 kDa.Cultrex® Mouse Laminin I

Laminina I jest białkiem macierzy międzykomórkowej. Mysia Laminina I z linii Cultrex pochodzi z mysiego mięsaka (EHS). Zwiększa adhezję, zdolność migracji, proliferacji oraz różnicowania komórek. Przeznaczona jest to wyścielania naczyń do kultur komórkowych/tkankowych.

Nr katalogowy
Produkt
3400-010-01Cultrex® Mouse Laminin I
3400-010-02Cultrex® Mouse Laminin I, PathClear®
3400-010-03Cultrex® Stem Cell Qualified Laminin I
3401-010-02Cultrex® Antibiotic-Free Mouse Laminin I, PathClear®


Cultrex® In Vitro Angiogenesis Assay Tube Formation Kit

nr katalogowy: 3470-096-KW pewnych łagodnych warunkach komórki śródbłonka zaczynają się samoorganizować w struktury zbliżone do mikronaczyń lub kanałów. Zestaw Cultrex® In Vitro Angiogenesis Assay Tube Formation Kit pozwala na wykrycie induktorów i inhibitorów tworzenia się takich struktur.


Cultrex® Collagen


W ramach linii Cultrex dostępne są następujące kolageny mysie, szczurze i bydlęce:

Nr katalogowy
ProduktIlość
3410-010-01Cultrex® Collagen IV1 mg
3440-005-01Cultrex® Collagen I (Rat)1 ml
3440-100-01Cultrex® Collagen I (Rat)100 mg
3442-005-01Cultrex® Collagen I (Bovine)1 ml
3442-050-01Cultrex® Collagen I (Bovine)50 mg
3443-100-01Cultrex® Rat Collagen I, Lower Viscosity35 ml @ 3 mg/ml
3443-003-01Cultrex® Rat Collagen I, Lower Viscosity1 ml @ 3 mg/ml