Polecane Produkty

Aktualności

Promocje

Dostawcy

Methylflash Epigentek

Zrób sobie prezent na Święta!

Od 14 września br. do 23 grudnia br. trwa promocja na kity MethylFlash firmy Epigentek.

Polecamy zapoznać się Państwu z ofertą i skontaktować się z nami w celu uzyskania 5-10% rabatu na produkty!

MethylFlash Methylated DNA 5-mC Quantification Kit (Colorimetric)

MethylFlash Methylated DNA Quantification Kit (Fluorometric)

MethylFlash Hydroxymethylated DNA 5-hmC Quantification Kit (Colorimetric)

MethylFlash Hydroxymethylated DNA Quantification Kit (Fluorometric)

MethylFlash Urine 5-Methylcytosine (5-mC) Quantification Kit (Colorimetric)

MethylFlash Urine 5-Methylcytosine (5-mC) Quantification Kit (Fluorometric)

MethylFlash 5-Formylocytosine (5-fC) DNA Quantification Kit (Colorimetric)

nr kat.

P-1034-48

P-1034-96

nr kat.

P-1035-48

P-1035-96

nr kat.

P-1036-48

P-1036-96

nr kat.

P-1037-48

P-1037-96

nr kat.

P-1039-48

P-1039-96

nr kat.

P-1040-48

P-1040-96

nr kat.

P-1041-48

P-1041-96

 

Więcej informacji o zestawach MethylFlash znajdą Państwo TU.

 

MethylFlash Methylated DNA 5-mC Quantification Kit (Colorimetric lub Fluorometric) jest to kompletny zestaw zoptymalizowanych buforów i odczynników do kolorymetrycznego lub fluorometrycznego oszacowania globalnego poziomu metylacji DNA poprzez specyficznie mierzące poziomy 5-metylocytozyny (5-mC) w formacie typu ELISA opartym na mikropłytkach. W porównaniu do LUMA lub LINE-1, Alu i testów opartych na LTR, technologia MethylFlash™ bezpośrednio wylicza rzeczywistą globalną metylację DNA.

Zalety kitów:

 • Test kolorymetryczny lub fluorometryczny oparty na łatwych do powtórzenia krokach dla wygody i szybkości. Cała procedura może być zakończona w ciągu 4 godzin.
 • Innowacyjny skład zestawów tłumi sygnały tła, co eliminuje potrzebę blokowania płytek i zapewnia, że testy są proste, dokładne, wiarygodne i spójne.
 • Wysoka czułość testów, których limit detekcji może być na poziomie 0.2 ng (50 pg – test fluorometryczny) metylowanego DNA i dopuszcza już 50 ng (20 ng – test fluorometryczny) genomowego DNA wyjściowego.
 • Zoptymalizowane przeciwciało i roztwory wzmacniające pozwalają na wysoką specyficzność do 5-mC, bez reakcji krzyżowej niemetylowanej cytozyny i brakiem lub znikomą reakcję krzyżową hydroksymetylocytozyny wewnątrz wskazanego zakresu stężeń próbki DNA.
 • Uniwersalne pozytywne i negatywne kontrole zostały uwzględnione, które nadają się do analizy ilościowej metylowanego DNA z dowolnego gatunku.
 • Studzienkowy format mikropłytek sprawia, że testy są elastyczne: ręczne lub wysoka przepustowość analizy.

Kity kolorymetryczne i fluorometryczne dostępne są w dwóch rozmiarach: 48 lub 96 testów.

 

MethylFlash Hydroxymethylated DNA 5-hmC Quantification Kit (Colorimetric lub Fluorometric) jest to kompletny zestaw zoptymalizowanych buforów i odczynników do kolorymetrycznego lub fluorymetrycznego oszacowania globalnego poziomu hydroksymetylacji DNA poprzez specyficznie mierzące poziomy 5-hydroksymetylocytozyny (5-hmC) bez reakcji krzyżowej metylocytozyny i niemetylowanej cytozyny, w formacie typu ELISA opartym na mikropłytkach.

Zalety kitów:

 • Test kolorymetryczny lub fluorymetryczny oparty na łatwych do powtórzenia krokach dla wygody i szybkości. Cała procedura może być zakończona w ciągu 3 godzin i 45 minut (test kolorymetryczny) lub w ciągu 3 godzin i 20 minut (test fluorometryczny).
 • Wysoka czułość testów, których limit detekcji może być na poziomie 40 pg (10 pg – testy fluorometryczny) hydroksymetylowanego DNA i dopuszcza już 50 ng (20 ng – test fluorometryczny) genomowego DNA wyjściowego.
 • Wysoka specyficzność bez reakcji krzyżowej z metylocytozyną i nieetylowaną cytozyną. 5-hydroksymetylocytozyna jest oddzielnie wykrywana.
 • Uniwersalne pozytywne i negatywne kontrole zostały uwzględnione, które nadają się do analizy ilościowej hydroksymetylowanego DNA z dowolnego gatunku.
 • Studzienkowy format mikropłytek sprawia, że testy są elastyczne: ręczne lub wysoka przepustowość analizy.
 • Proste, niezawodne i spójne warunki testów.

Kity kolorymetryczne i fluorometryczne dostępne są w dwóch rozmiarach: 48 lub 96 testów.

 

MethylFlash Urine 5-Methylcytosine (5-mC) Quantification Kit (Colorimetric lub Fluorometric) ) jest to kompletny zestaw zoptymalizowanych buforów i odczynników do kolorymetrycznego lub fluorometrycznego obliczania 5-metylocytozyny w moczu za pomocą metody kompetycyjnego hamowania immunologicznego. Test jest odpowiedni do wykrywania całkowitego poziomu 5-metylocytozyny, wynikającego z całkowitego obrotu ciała lub degradacji metylowanego DNA/RNA w moczu ludzkim i zwierzęcym. Próbki moczu mogą być w postaci świeżej lub zamrożonej.

Zalety kitów:

 • Innowacyjny test kolorymetryczny lub fluorometryczny oparty na łatwych do powtórzenia krokach dla wygody i szybkości. Cała procedura może być zakończona w ciągu 4 godzin.
 • Studzienkowy format mikropłytek sprawia, że testy są elastyczne: ręczne lub wysoka przepustowość analizy.
 • Innowacyjny skład zestawów tłumi sygnały tła, co eliminuje potrzebę blokowania płytek i zapewnia, że testy są proste, dokładne, wiarygodne i spójne.
 • Poziom 5-mC mierzonego w próbkach ludzkiego moczu wykorzystując zestaw MethylFlash jest porównywalny do tego, który jest wykrywany przy pomocy metody HPLC.
 • Nowa zasada testu pozwala na osiągnięcie wysokiej czułości. Limit detekcji może być na poziomie 0.03 ng/studzienka (0.01 ng/studzienka – test fluorometryczny) lub 1 nM (0.3 nM – test fluorometryczny) 5-metylocytozyny.
 • Mała objętość wyjściowego moczu dla każdego testu – od 0.5 do 5 µL i optymalnej objętości 1 µL.
 • Zoptymalizowane przeciwciało i roztwory wzmacniające pozwalają na wysoką specyficzność do 5-mC, bez reakcji krzyżowej niemetylowanej cytozyny.
 • Uniwersalne pozytywne i negatywne kontrole zostały uwzględnione, które nadają się do analizy ilościowej 5-mC w postaci wolnej i 5-mC zawartej w metylowanych fragmentach DNA/RNA z różnych próbek moczu.

Kity kolorymetryczne i fluorometryczne dostępne są w dwóch rozmiarach: 48 lub 96 testów.

 

MethylFlash 5-Formylcytosine (5-fC) DNA Quantification Kit (Colorimetric) jest to kompletny zestaw zoptymalizowanych buforów i odczynników do kolorymetrycznego analizowania ilościowego 5-formylocytozyny (5-fC) w formacie opartym na mikropłytkach. Zestaw jest odpowiedni do wykorzystania z DNA wyizolowanego z jakiegokolwiek gatunku (ssaków, roślin, grzybów, bakterii, wirusów itp.) w różnych formach, w tym w postaci hodowanych komórek, świeżych i mrożonych tkanek, tkanek zanurzonych w parafinie oraz próbek płynów ustrojowych.

Zalety kitu:

 • Szybka i łatwa procedura zakończona w ciągu 3 godzin i 45 minut.
 • Wysoka czułość, gdzie limit detekcji wynosi już 1 pg 5-fC.
 • Wysoka specyficzność - detekcja tylko 5-fC. Brak reakcji krzyżowej cytozyny, 5-mC, 5-hmC czy 5-caC we wskazanym zakresie stężeń próbki DNA
 • Bardzo wygodny test, który wykorzystuje DNA bezpośrednio wyizolowane z komórek lub tkanek; nie wymaga trawienia lub hydrolizy DNA
 • Uniwersalne pozytywne i negatywne kontrole zostały uwzględnione, które nadają się do analizy ilościowej 5-fC z dowolnego gatunku
 • Studzienkowy format mikropłytek sprawia, że test jest elastyczny: ręczny lub wysoka przepustowość analizy.
 • Proste, niezawodne i spójne warunki testu.

Kit kolorymetryczny dostępny jest w dwóch rozmiarach: 48 lub 96 testów.