Przeciwciało Monoklonalne CD13 Alexa Fluor 488 (100 testów).

Producent: Exbio
Numer katalogowy: A4-396-T100

Klon: WM15
Izotyp: IgG1 mysie

Specyficzność: Przeciwciało WM15 rozpoznaje ludzką glikoproteinę powierzchniową CD13 o masie 150 kDa, obecną na granulocytach, komórkach śródbłonka, komórkach nabłonka oraz prekursorach białaczki.
Status prawny: RUO – tylko do badań naukowych
Immunogen: ludzkie komórki AML
Reaktywność: człowiek, zwierzęta z rzędu naczelnych
Przechowywanie: 2-8°C, nie zamrażać, unikać ekspozycji na światło, nie używać po upływie terminu przydatności. Krótka ekspozycja w temperaturze pokojowej nie powinna wpłynąć na jakość odczynnika.
Użycie: odczynnik został zaprojektowany do użycia w analizie za pomocą cytometrii przepływowej ludzkich komórek krwi używając 4µl odczynnika/ 100 µl krwi lub 106 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (0,4 ml) jest wystarczająca do wykonania 100 testów.