Survivin, Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP), 16.5kD, Clone: 8E2, Mab anti-Human, Rat; IH/No WB

Nr Katalogowy:
BMDV10252
Ilość:
0.5 ml.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

Caspase-9, LAP6, 46-48kD, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Bovine, Sheep; paraffin, IH/WB/IP (denatured) SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein-1), 125kD (precursor) & 60-70kD (cleaved), Clone: 2A4, Mab anti-Human, Hamster; WB Talin, Clone: TLN01 (TA205), Mab anti-Human, Rabbit; frozen, IH Filamin, 250kD, Clone: FLMN01 (PM6/317), Mab anti-Human, Mouse, Rabbit, Guinea pig, Chicken, Rat; paraffin, IH/WB Mast Cell Chymase, Clone: CC1, Mab anti-Human; paraffin, IH/WB CDw60, 9-0-Acetyl-GD3 Ganglioside, 120kD, Clone: Jones, Mab anti-Human; frozen/NO paraffin, IH/flow Epstein Barr Virus (EBV), Latent Membrane Protein (LMP), 60kD, Clone Cocktail: CS1,CS2,CS3,CS4, Mab anti-Human Syntaxin, 35kD, Clone: STX01 (HPC-1), Mab anti-Human, Bovine, Rabbit, Rat; paraffin, IH/WB Axonal Growth Cones, Clone: CDA1, Mab anti-Human; paraffin, IH Rhodopsin, Opsin, Retinal protein, labels Axons & Synaptic Pedicles of Rods, 39kD, Clone: RET-P1, Mab anti-Human, Mouse, Rat; paraffin, IH/WB