p53 Apoptosis Effector Related to Pmp22 (PERP), Rabbit anti-Human; WB

Nr Katalogowy:
BMAT4727/100
Ilość:
100 µg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
affinity purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

p53 Apoptosis Effector Related to Pmp22 (PERP), Rabbit anti-Human; WB p53 Target Protein in Deacetylase Complex (PID), MTA2, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB p53 Target Protein in Deacetylase Complex (PID), MTA2, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB PTH [39-68], Rabbit anti-Human; IH Big Endothelin-3 Fragment (22-41) amide, Rabbit anti-Human; IH Big Endothelin-3 Fragment (22-41) amide, Rabbit anti-Human; RIA Prepro-Brain Natriuretic Peptide-32 (22-46) (prepro-BNP-32/22-46), Rabbit anti-Human; IH Prepro-Atrial Natriuretic Peptide (ANP) [104-116], Rabbit anti-Human; IH Big Endothelin-1, Rabbit anti-Rat; RIA Urotensin II, Rabbit anti-Human; RIA