ASK1 (Apoptosis Signal-Regulating Kinase 1), C-terminal, MAPKKK5, Rabbit anti-Human; WB

Nr Katalogowy:
BMAT4661/100
Ilość:
100 µg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
affinity purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

ASK1 (Apoptosis Signal-Regulating Kinase 1), C-terminal, MAPKKK5, Rabbit anti-Human; WB Death Associated Protein (DAP) Kinase 2, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB Death Associated Protein (DAP) Kinase 2, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB DRAK1 (Death-Associated Protein Kinase-Related 1), N-terminal, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB DRAK1 (Death-Associated Protein Kinase-Related 1), N-terminal, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB DRAK2 (Death-Associated Protein Kinase-Related 2), C-terminal, Rabbit anti-Human; WB DRAK2 (Death-Associated Protein Kinase-Related 2), C-terminal, Rabbit anti-Human; WB RIP-Like Interacting CLARP Kinase (RICK), RIP-2, CARDIAK, C-terminal, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB RIP-Like Interacting CLARP Kinase (RICK), RIP-2, CARDIAK, C-terminal, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB RIP-Like Interacting CLARP Kinase (RICK), RIP-2, CARDIAK, N-terminal, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB