Apoptosis Inducing Factor (AIF), Internal antigen sequence, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB

Nr Katalogowy:
BMAT4616/100
Ilość:
100 µg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

Apoptosis Inducing Factor (AIF), Internal antigen sequence, Rabbit anti-Human, Mouse, Rat; WB Apoptosis Inducing Factor (AIF), N-terminal, Rabbit anti-Human; WB Apoptosis Inducing Factor (AIF), N-terminal, Rabbit anti-Human; WB APRIL (A Proliferation-Inducing Ligand), Extracellular domain 67-79 (ED), TALL-2, TRDL-1, Rabbit anti-Human; WB APRIL (A Proliferation-Inducing Ligand), Extracellular domain 67-79 (ED), TALL-2, TRDL-1, Rabbit anti-Human; WB APRIL (A Proliferation-Inducing Ligand), Extracellular domain 196-210 (ED2), TALL-2, TRDL-1, Rabbit anti-Human; WB APRIL (A Proliferation-Inducing Ligand), Extracellular domain 196-210 (ED2), TALL-2, TRDL-1, Rabbit anti-Human; WB Caspase Activated Deoxyribonuclease (CAD), C-terminal region, Rabbit anti-Mouse; WB Caspase Activated Deoxyribonuclease (CAD), C-terminal region, Rabbit anti-Mouse; WB Caspase Activated Deoxyribonuclease (CAD), I17, Rabbit anti-Mouse, Rat; WB