CD95, Mab anti-, Induces Apoptosis, frozen, ELISA

Nr Katalogowy:
YVG049-A
Ilość:
100 µg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
affinity purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
ELISA

Test ELISA to metoda immunohistochemiczna wykorzystująca przeciwciała oraz reakcję barwną do określenia obecności danej substancji w próbie. Test ELISA można wykonać samemu opłaszczając płytkę odpowiednimi przeciwciałami lub można wykorzystać komercyjne wcześniej przygotowane zestawy. Istnieje kilka odmian: "sandwich" ELISA, ELISA pośrednia i bezpośrednia.

apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

CDw150, SLAM, Associates w/SH2 containing protein SAP, Modulates CD95 Mediated Apoptosis, frozen, IH/ELISA/WB CD37, Cell Surface Marker, Mab anti-, WB/ELISA Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA), 14kD, Mab anti-, frozen, IH/WB/ELISA Blood Group Antigen RHoD, Clone: AFR1, Mab anti-Human; ELISA/WB/IHC/flow/IP Blood Group Antigen A (A1 & A2) Clone: Z2A, Mab anti-Human; ELISA/WB/IHC/flow/IP Blood Group Antigen A (A1 & A2 & A3) Clone: Z2B-1, Mab anti-Human; ELISA/WB/IHC/flow/IP Blood Group Antigen B, Clone: Z5H-2, Mab anti-Human; ELISA/WB/IHC/flow/IP Blood Group Antigen AB, Clone Cocktail: Z5H-2 & Z2A, Mab anti-Human; ELISA/WB/IHC/flow/IP Blood Group Antigen Rh(o)D, Clone: 55/2, Mab anti-Human; ELISA/WB/IHC/flow/IP Blood Group Antigen Rh(o)D, Rh(o)Dii, Clone: 55/2/376, Mab anti-Human; ELISA/WB/IHC/flow/IP