TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand), Apo2L, Human recombinant; functional assays

Nr Katalogowy:
YSRTPHP125
Ilość:
50 µg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
pure protein

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

TNF
TNF to rodzina czynników martwicy nowotworu wydzielanych przez komórki układu odpornościowego, która może doprowadzić do apoptozy komórek nowotworowych.
apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

CD154, CD40 Ligand, Human, recombinant protein BCA-1, Human recombinant Fibroblast Growth Factor 8, Human recombinant TNF Receptor 1, recombinant protein Secretory IgA, Human Beta-2-Microglobulin, Human IgE LAMBDA MYELOMA TGF BETA 1, Recombinant, Human Purified hCG Alpha Purified Human Sex Hormone Binding Globulin