Apoptosis Inducing Factor (AIF), N-terminal, aa109-122, Rabbit anti-Human

Nr Katalogowy:
YSRTAHP579
Ilość:
0.1 mg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

Apoptosis Inducing Factor (AIF), N-terminal, aa109-122, Rabbit anti-Human Caspase-13, Rabbit anti-Human Caspase-13, Rabbit anti-Human FLASH (FLICE - associated huge protein), C-terminal, Rabbit anti-Human; WB FLASH (FLICE - associated huge protein), C-terminal, Rabbit anti-Human; WB bcl-10 (Oncogene protein), aa 5-19, Rabbit anti-Human; WB bcl-10 (Oncogene protein), aa 5-19, Rabbit anti-Human; WB DR6, Rabbit anti-Human; WB DR6, Rabbit anti-Human; WB ADAM 10, Rabbit anti-Human