ACINUS (Apoptosis Chromatin Condensation Inducer in the Nucleus), Rabbit anti-Human

Nr Katalogowy:
YSRTAHP573T
Ilość:
50 ug.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

ACINUS (Apoptosis Chromatin Condensation Inducer in the Nucleus), C-terminal, Rabbit anti-Human ACINUS (Apoptosis Chromatin Condensation Inducer in the Nucleus), C-terminal, Rabbit anti-Human ACINUS (Apoptosis Chromatin Condensation Inducer in the Nucleus), Rabbit anti-Human ACINUS (Apoptosis Chromatin Condensation Inducer in the Nucleus), Rabbit anti-Human Survivin, C-terminal, Rabbit anti-Human; WB Survivin, C-terminal, Rabbit anti-Human; WB Apoptosis Inducing Factor (AIF), C-terminal, aa593-606, Rabbit anti-Human Apoptosis Inducing Factor (AIF), C-terminal, aa593-606, Rabbit anti-Human Apoptosis Inducing Factor (AIF), Internal Region, aa517-531, Rabbit anti-Human Apoptosis Inducing Factor (AIF), Internal Region, aa517-531, Rabbit anti-Human