Apoptosis Protease Activating Factor 1 (APAF-1), Rabbit anti-Human, Mouse; WB

Nr Katalogowy:
YSRTAHP487
Ilość:
0.1 mg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

Apoptosis Protease Activating Factor 1 (APAF-1), Rabbit anti-Human, Mouse; WB DR5, Rabbit anti-Human; WB DR5, Rabbit anti-Human; WB DcR2 (Decoy Receptor 2), Rabbit anti-Human; WB DcR2 (Decoy Receptor 2), Rabbit anti-Human; WB ZIP Kinase, Rabbit anti-Human; WB ZIP Kinase, Rabbit anti-Human; WB Caspase-9 (41-56), Rabbit anti-Human; WB Caspase-9 (41-56), Rabbit anti-Human; WB Caspase-9 (299-318), Rabbit anti-Human; WB