TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand) (CT), Rabbit anti-, WB

Nr Katalogowy:
YSRTAHP440T
Ilość:
50 ug.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

TNF
TNF to rodzina czynników martwicy nowotworu wydzielanych przez komórki układu odpornościowego, która może doprowadzić do apoptozy komórek nowotworowych.
apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

CXCR-4, NT, Rabbit anti-Human; frozen, IH/IP/WB CXCR4, external domain, Rabbit anti-Human; WB SIRPα (Signal Regulatory Protein), Rabbit anti-; WB SIRPα (Signal Regulatory Protein), Rabbit anti-; WB IRAK, CT, serine/threonine protein kinase, 80kD, Rabbit anti-Human; IP/WB GDNFR alpha, Rabbit anti-Human; WB XPA (Xeroderma pigmentosum A), Rabbit anti-Human; WB Fractalkine, Rabbit anti-Human, azide-free; ELISA, Biotin Fractalkine, Rabbit anti-Human, azide-free; ELISA Interleukin 16 (IL-16), Rabbit anti-Human; ELISA