Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein (C-Terminal), Rabbit anti-; paraffin,WB

Nr Katalogowy:
YSRTAHP1775
Ilość:
50 µg.
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
purified

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

RIG-I, Rabbit anti-; paraffin,WB RIG-I, Rabbit anti-; paraffin,WB LGP2 (N-Terminal), Rabbit anti-; WB LGP2 (N-Terminal), Rabbit anti-; WB LGP2 (C-Terminal), Rabbit anti-; WB LGP2 (C-Terminal), Rabbit anti-; WB IPAF, Rabbit anti-; paraffin,WB DAI, Rabbit anti-; ELISA,WB DAI, Rabbit anti-; ELISA,WB BAK (N-Terminal), Rabbit anti-; frozen,WB