MethylFlash 5-mC RNA Methylation ELISA Easy Kit (Fluorometric)

Nr Katalogowy:
P-9009-96
Ilość:
96 reactions
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Cena
3 376,15 zł*
* Podana cena produktu jest orientacyjną ceną netto.

W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt ze sprzedawcą:
poland@gentaur.com, tel. 58 710 33 44.

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

metylacja
Proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) (-CH3) do zasad azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, rzadziej do adeniny (w pozycji 6). Produktem metylacji cytozyny jest zazwyczaj 5-metylocytozyna, czasem N4-metylocytozyna. W proces ten za
ELISA

Test ELISA to metoda immunohistochemiczna wykorzystująca przeciwciała oraz reakcję barwną do określenia obecności danej substancji w próbie. Test ELISA można wykonać samemu opłaszczając płytkę odpowiednimi przeciwciałami lub można wykorzystać komercyjne wcześniej przygotowane zestawy. Istnieje kilka odmian: "sandwich" ELISA, ELISA pośrednia i bezpośrednia.

Methylflash
Zestawy Methylflash firmy Epigentek umożliwiają ilościowe pomiary (fluorymetrycznie lub kolorymetrycznie) metylacji DNA.

Inne produkty

EpiQuik Taq 2x PCR Mix EpiQuik Hot Taq 2x PCR Mix EpiQuik Red Taq 2x PCR Mix Methylamp Taq 5x PCR Mix 12.5 mM Methylamp Taq 5x PCR Mix Ready-to-Load 12.5 mM Methylamp Hot Taq Power Mix Ready-to-Load 12.5 mM Methylamp Hot Taq Probe qPCR Mix ROX Methylamp Hot Taq Probe qPCR Mix no ROX Methylamp Hot Taq Probe qPCR Capillary Mix Methylamp Hot Taq EvaGreen qPCR Mix ROX