Substrates for HRP AE-1490 EzWestBlue

Nr Katalogowy:
2332630
Ilość:
1
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Cena
535,33 zł*
* Podana cena produktu jest orientacyjną ceną netto.

W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt ze sprzedawcą:
[email protected], tel. 58 710 33 44.

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

Peroksydaza chrzanowa (HRP)

Jest to enzym należących do klasy oksydoreduktaz katalizujących utlenianie nadtlenkiem wodoru różnych substratów. Podobnie jak inne peroksydazy zawiera cząsteczkę hemu jako koenzym. Zawarty jest m.in. w chrzanie pospolitym. Peroksydaza chrzanowa jest szeroko stosowana w biologii molekularnej. W zależności od użytego substratu, produkt katalizowanej przez HRP reakcji może być barwny, fluoryzujący, lub chemiluminescencyjny. Dzięki temu jest on łatwy do wykrycia. HRP Stosuje się powszechnie do wykrywania przeciwciał drugorzędowych w technikach ELISA i Western blot.
Peroksydaza chrzanowa używana jest także w neurohistologii do badania transportu aksonalnego.

Inne produkty

Stripping Reagent WSE-7240 EzReprobe Silicone Tubes 1 mm, 20 m Silicone Tube LED Gel Documentation System CyanRed Power Box Blot absorbent paper: 20 x 20 cm Filter Paper Buffer for SDS-PAGE AE-1412 EzRunC+ Luminometer Reagents AB-2980 NIR-CLA agarGEL Precast Rod Gels A-C310 agarGEL CP, agarGEL Precast Rod Gels A-C38 agarGEL CP, agarGEL Precast Rod Gels A-C58 agarGEL CP, agarGEL Precast Rod Gels A-C510 agarGEL CP,