Apoptosis 'APOPercentage' Screening Kit, includes: Dye Reag, Dye Release Reag, Ref Dye Std 10µM,Gelatin(plt coat),Manual, a Biocolor product

Nr Katalogowy:
CLRA1000
Ilość:
kit
Dostępność:
Tak
Dostawca:
Accurate
Cena
--*
* Prosimy o kontakt: poland@gentaur.com
Tel: 58 710-33-44 Faks: 58 710-33-48
***Please note: Same amount as the CLRA0500 kit***

Masz pytanie? Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji

apoptoza
Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym.
apoptoza
Apoptoza jest procesem, w którym pośredniczą określone ścieżki sygnalizacyjne, w tym kaskada kaspaz oraz sygnalizacja kinaz aktywowanych stresem. Kaskada kaspaz aktywowana jest dwoma drogami: poprzez odpowiedni sygnał z powierzchni komórki oraz z mitochondriów.

Inne produkty

Glycosaminoglycan, Proteoglycan, Blyscan™ Kit, includes:Dye,Glycsmnglycn Std,Dye Dis. Reag.,Nitrous acid,NH Sulphmt,Man, a Biocolor product Glycosaminoglycan, Blyscan™ Assay Dye Reagent, a Biocolor product Glycosaminoglycan, Blyscan™ Dissociation Reagent, a Biocolor product Glycosaminoglycan, Blyscan™ Assay Standard, sterile Chondroitin-4-Sulphate at 100µg./ml, a Biocolor product Glycosaminoglycan, Blyscan™ Assay GAG Isolation & Concentration Pack, a Biocolor product Glycosaminoglycan, Blyscan™ Assay Dye & Dissociation Reagent, a Biocolor product Glycosaminoglycan, Proteoglycan, Blyscan™ Kit, includes:Dye,Glycsmnglycn Std,Dye Dis. Reag.,Nitrous acid,NH Sulphmt,Man, a Biocolor product Elastin, Elastase, Fastin™ Assay, includes: Dye Reagent, Elastin Std, Elastin Ppt. Reagent, Manual, a Biocolor product Elastin, Fastin™ Standard, a Biocolor product Elastin, Fastin™, Dye Reagent, a Biocolor product