Polecane Produkty

Aktualności

Promocje

Gentaur International

Dostawcy

 

Polecane produkty

 

 

InstantBlue - rewelacyjny barwnik do żeli teraz taniej!

InstantBlue Coomassie barwienie żeli   Do wyczerpania zapasów mogą Państwo nabyć InstantBlue- świetny barwnik oparty na Coomassie w promocyjnej cenie 639,00zł. Szczegóły ...

 

FD Rapid GolgiStain ™ kit - zestaw do barwienia neuronów

  Zestaw FD Rapid GolgiStain ™ został zaprojektowany w oparciu o zasady opisane przez Ramóna-Molinera, Glasera i Van der Loosa. Ten zestaw nie tylko radykalnie poprawił i uprościł technikę Golgiego-Coxa, ale również okazał się niezwykle czuły i niezawodny do wykazywania detali morfologicznych neuronów i glejów, szczególnie kolców dendrytycznych.. Szczegóły ...

 

Wirus Zika - zestawy PCR do wykrywania wirusa

Zika virus PCR Kit Life River   W ostatnich tygodniach odnotowano rozprzestrzenianie się wirusa Zika i wzrost zakarzeń tym wirusem. Jest on przenoszony przez komary Aedes. Największe ogniska wirusa obecnie znajdują się w Brazylii, Kolumbii, Salwadorze, Panamie i Republice Zielonego Przylądka. Turyści odwiedzające kraje, gdzie występuje dużo zakażeń mogą być nosicielami wirusa. 1 lutego 2016 WHO ogłosiło, że istnieje globalne zagrożenie wywołane wirusem Zika.Posiadamy w swej ofercie gotowe do użycia zestawy PCR przeznaczone do wykrywania wirusa w próbkach materiału ludzkiego i u komarów. Technologia PCR ma tę zaletę, że jest bardzo czuła i wysoce specyficzna dla tego wirusa. Szczegóły...

 

Przenośne fluorymetry

  Przenośne fluorymetry firmy Bioassay Systems to poręczne i lekkie urządzenia, które zapewniają wyjątkową czułość, natychmiastowy, pewny pomiar. Urządzenia te są zdecydowanie tańsze niż podobnej klasy fluorymetry obecnie dostępne na rynku. Więcej ...

 

MethylFlash - Zestawy do ilościowego wykrywania metylacji DNA

  Metylacja  DNA pełni kluczową rolę w prawidłowym rozwoju organizmów oraz różnicowaniu komórkowym. Ekspresja genów, podobnie jak rozwój praktycznie wszystkich typów raka powiązana jest z metylacją DNA . Na przykład całkowity spadek ilości 5-metylocysteiny jest najczęściej powodowany metylo-niedoborem.


 

Cultrex - Produkty przeznaczone do badań nad komórkami macierzystymi

  Linia Cultrex firmy Trevigen to produkty przeznaczone do badania zachowania i rozwoju komórek w warunkach in vitro i in vivo. Stworzone zostały aby umożliwić i ułatwić pracę w następujących obszarach: hodowle przestrzenne (3-D culture), rozprzestrzenianie się komórek, formowanie się kanałów, adhezja i przyczepność komórek, różnicowanie komórek macierzystych,   przepuszczalność naczyń, angiogeneza. Szczegóły ...


 

Mysie przeciwciało monoklonalne anty-ludzkie CD45 OC515 identyfikacja i analiza komórek CD45+

  Przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD45 (określane jako T200 lub Wspólny Antygen Leukocytów LCA). Zalecane stosowanie w cytometrii przepływowej. Odczynnik firmy Immunostep jest skuteczny w bezpośrednim barwieniu immunofluorescencyjnym ludzkiej tkanki do analizy metodą cytometrii przepływowej. Szczegóły ...

 

ECL Western Blotting Substrate Kit – zestaw do Western Blot od firmy BioVision

  BioVision ECL Western Blotting Substrate jest bardzo wrażliwym, nieradioaktywnym, wzmocnionym na bazie luminolu chemiluminescencyjnym substratem dla łatwego wykrywania peroksydazy chrzanowej HRP na immunoblotach. BioVision ECL Western Blotting Substrate oferuje wysokiej jakości sygnał i wyraźne tło. Szczegóły ...

 

QuantiChrom, EnzyChrom, EnzyFluo: Testy Bioassay Systems do oznaczania ilościowego metabolitów oraz określania aktywności enzymów

  Wysokiej jakości produkty firmy Bioassay Systems w bezpieczny, szybki i pewny sposób umożliwiają: oznaczanie ilościowe metabolitów, badanie wpływu leków na ilość metabolitów, oznaczanie ilościowe oraz określanie aktywności enzymów, cytotoksyczności substancji, ocenę żywotności oraz proliferacji komórek. Szczegóły ...

 

EZCut™ TEV Protease - Proteaza TEV EZCut™

TEV protease Biovision   Ze względu na swoją bardzo rygorystyczną specyficzność rozpoznawanej sekwencji proteaza TEV jest jednym z najlepiej poznanych enzymów odcinających sekwencje pozwalające na oczyszczanie białek rekombinowanych. Niestety używanie powszechnie dostępnych proteaz TEV wiąże się z problemem autolizy, niskiej wydajności i w związku z tym wysokich kosztów. Firma Biovision opracowała ulepszoną wersję proteazy TEV: EZCut™ TEV Protease.. Szczegóły ...

 

Hydroxyproline Colorimetric Assay Kit

  Hydroksyprolina jest głównym składnikiem tworzącym kolagen i pełni ważną rolę w jego stabilności. Dużo stanów chorobowych (m.in. kości, nerek, stany zapalne, dolegliwości na tle autoimmunologicznym i hormonalnym)  może wpływać na metabolizm kolagenu i prowadzi podwyższonego poziomu hydroksyproliny w moczu i surowicy krwi. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie i diagnozowanie chorób.Firma Biovision ma w swojej ofercie najprostszy w użyciu test umożliwiający kolorymetryczny pomiar poziomu hydroksyproliny. Szczegóły ...

 

gamma H2AX Pharmacodynamic Assay

  Test gamma H2AX Pharmacodynamic Assay firmy Trevigen jest pierwszym komercyjnie dostepnym zestawem do badania pęknięć dwuniciowego DNA poprzez wykrywanie fosforylowanego histonu gamma H2AX. Gamma H2AX jest wysoce specyficznym i czułym markerem wskazującym na uszkodzenie dwuniciowego DNA. Zestaw ten pozwala stwierdzić różnice w poziomie gamma H2AX w komórkach mononuklearnych krwi obwodowej (PBMC), kulturach tkankowych, tkankach z biopsji. Szczegóły ...

 

Hi-Bind™ Albumin-IgG Depletion Beads - kulki usuwające albuminę oraz IgG